Aký vplyv má umenie na rozvoj osobnosti?


Umenie je vyjadrením duše. Už od pradávna sa považuje za veľmi dôležitú kultúrnu súčasť našej existencie. Je to niečo, čo tu po nás zostáva, odkaz, ktorý sa snažíme zanechať ďalším generáciám a najmä vynikajúcim spôsobom sebavyjadrenia sa. Nie je len obyčajnou súhrou farieb alebo materiálov, za umenie sa dá považovať oveľa viac. Rovnako, ako pri mnohých veciach aj to dochádza k výpadku v pochopení slova. Umelecká časť sa skrýva v každom z nás a považujem ju za našu nevyhnutnú súčasť. Je to tá tvorivá časť ja, ktorú keď naplníme, naša duša začne spievať, a my máme krásny pocit, že sme, aj keď malým dúškom prispeli ku krajšiemu chodu sveta.

řemeslo

Ako nám umenie prispieva do života?

  • Umenienám dáva schopnosť sebavyjadrenia. Niekde v nás sa skrýva správa odpoveď na všetky otázky. Nevravím teraz o tom, či na test bude správna odpoveď A, B, C alebo D. Ide skôr o naše rozhodnutia.
  • Umenie nás učí všestrannosti.Vždy máme v živote aspoň dve možnosti, ako sa môžeme rozhodnúť. Pri najmenšom môžeme hovoriť o dobrom a zlom rozhodnutí z pohľadu morálky. Ak sa však chceme na vec pozrieť s oveľa väčším nadhľadom, možností máme vždy veľmi veľa, ba dokonca možno až neobmedzene. Práve umenie je to, čo nás učí, že na veci sa môžeme dívať z rôznych uhlov pohľadov, veci majú viac riešení a viac ich môže byť správnych aj nesprávnych.

pastelky

  • Umeniepodporuje našu dôkladnosť. Pretože základom umenia sú detaily a maličkosti, ktoré tvoria celok. Práve preto nás učí, aká dôležitá je dôslednosť a že sú to práve maličkosti, z ktorých sa treba v živote tešiť a že práve tie tvoria celok ako taký.
  • Umenie sa dá považovať aj za istý prostriedok reči. Niektoré emócie dokážeme len veľmi ťažko vyjadriť slovami. Či už sa cítime veľmi zle, sme nespokojný, nešťastní, pociťujeme obrovskú bolesť zo straty nikoho blízkeho. Na vyjadrenie takto silných emócii zvyčajne nestačia slová. Najväčšie umelecké diela všetkých dôb vznikli práve v bôľu.