Stalking je trestný čin

Nebezpečné prenasledovanie osôb alebo stalking je trestný čin. Môže sa prejavovať mnohými formami a niekedy je veľmi ťažké ich rozpoznať a správne rozlíšiť. Môže ísť napríklad o fyzické sledovanie v teréne (v uliciach mesta, v prírode, na dovolenke atp.), alebo o psychický teror, napríklad formou nevyžiadanej pošty (e-mailu či papierovej pošty do schránky), anonymnými telefonátmi a textovými správami, sledovaním na sociálnych sieťach, rozosielaním nevyžiadaných darčekov od neznámeho ctiteľa atď. Musí ale ísť o sústavné činy, ktoré natoľko obťažujú, že treba proti nim zakročiť. Keď vám teda niekto odošle viac-menej omylom dve textové správy a potom vám ešte zavolá, ide tu o nedorozumenie a omyl, zatiaľ čo stalking je cielené obťažovanie a vynucovanie pozornosti. Za stalking možno tiež považovať šírenie ohovárania a lživých informácií s jasným cieľom vás poškodiť.

právna pomoc

Ako situáciu riešiť? Ak sa cítite ohrození na živote, alebo vnímate, že môžu byť ohrození aj vaši blízki, oznámte toto konanie na polícii. V žiadnom prípade sa ale nepúšťajte do protiprávnych zásahov formou pomsty, z ktorej vyplynú nezákonné konania (napr. najímanie špecialistov na fyzické násilie), ale radšej oslovte s prosbou právnika z Bratislavy.

nebezpečné sledovanie

Právnikovi oznámite všetko, čo sa tejto problematiky dotýka, a ten s vami bude konzultovať ďalší postup. Spravidla prikročí k vypracovaniu trestného oznámenia alebo žaloby, a bude vás tiež v trestnom konaní zastupovať. Cieľom je, aby bol páchateľ stalkingu chytený, usvedčený, a vy ste počas trestného konania mali pocit, že za vami stojí človek s právnym vzdelaním, ktorý obhajuje záujmy spravodlivosti, a teda aj vaše záujmy. Nebezpečnosť stalkingu spočíva aj v tom, že stalkeri sa väčšinou cítia silní v kramflekoch, a domnievajú sa, že vyhliadnutá obeť nebude schopná žiadnej adekvátnej obrany. Domnievajú sa, že zo strachu nič nepodnikne, a že sa na tento čin nebude pozerať ako na niečo s trestným postihom.