Advokátske kancelárie sú tu pre nás

Na Slovensku je mnoho právnických kancelárií, na ktoré sa môžeme v prípade problémov s vymožiteľnosťou svojich práv obrátiť so žiadosťou o pomoc. Mnoho z nás sa už určite stretlo s nespravodlivosťou alebo sme sa snažili hájiť svoje práva a záujmy, ktoré niekto nerešpektoval či priamo nám ich upieral. V mnohých prípadoch sú to susedské spory či rodinné nezhody, napríklad v prípadoch dedičstva a podobne.

ok, úspech, žena

Človek ako občan sám v mnohých sporoch ťahá za kratší koniec, pretože sa nevyzná v platných zákonoch či výnimkách alebo nepozná všetky svoje povinnosti, ale aj práva či dokonca právne kľučky, a tak je nútený obrátiť sa na advokátsku kanceláriu s prosbou o právnu pomoc. Na Slovensku je známa advokátska kancelária LGLegal, s.r.o., ktorá vám poskytne obcianske právo Lglegal právne služby v niektorej z týchto oblastí ako je občianske, obchodné, rodinné, pracovné, športové, insolvenčné právo či ochranu osobných údajov alebo právo v oblasti nehnuteľností.

V živote nastanú situácie, v ktorých sa cítime stratení a nevieme si sami poradiť, keď sa dostaneme do sporu napríklad so susedmi, ktorí sú neústupní, vy ste si však vedomí svojej pravdy a cítite sa ukrivdení, no dovolať sa spravodlivosti bez sprostredkovateľa asi nebude jednoduché. Podanie žaloby na súd si vyžaduje mnoho úkonov, ktoré sú častokrát zložité, a preto je potrebné poradiť sa s právnikom. Môže sa nakoniec stať, že časť žalôb vôbec nemusí byť podávaná, pretože problém je možné vyriešiť aj mimosúdnou cestou, o ktorej vás poinformuje advokát.

RPVS

Advokátska kancelária LGLegal s.r.o. je poskytovateľom právnych služieb širokého záberu, okrem iných radí aj v oblasti občianskeho práva, kde:

-pripravuje zmluvy, pripomienkuje ich

-rieši právne problémy, ktoré sa dotýkajú podielového spoluvlastníctva

-zastupuje občanov pri dedičských konaniach a občianskoprávnych sporoch

-venuje sa ochrane osobnosti

-poskytuje komplexné právne poradenstvo napríklad pri prípravách kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo či o pôžičke a podobne