Funkcia, podoby a využívanie peňazí

Pod pojmom peniaze si častokrát najprv vybavíme kovové mince alebo bankovky, ale okrem nich tam patrí napríklad aj zostatok na účte v banke. Čo sú to vlastne peniaze, ako sa vytvárajú a aký vplyv na nich má ECB?Platba kartou.jpg
 
Povaha a vývoj platidla
Povaha peňazí, do ktorej sa dostali v súčasnosti, je výsledkom evolúcie. V začiatkoch bola ich podoba vo forme komodít, teda išlo o predmety, ktoré sa vyrábali z materiálov danej trhovej hodnoty, boli nimi napríklad zlaté mince. Postupom času sa do popredia dostali bankovky, kryté peniaze, ktoré sa vymieňali za striebro alebo zlato, no v našej modernej dobe už ekonomiky stoja na tých nekrytých. Sú zákonom vyhlásené za platidlo, vydáva ich Centrálna banka, ale za isté množstvo zlata alebo striebra ich vymeniť nemožno. Papier na výrobu bankoviek nie je ničím výnimočný, je vlastne bezcenný, ale keďže ľudia banke dôverujú, že ich hodnota sa priebehom nejakého času  nezmení, akceptujú ich a používajú na výmenu za služby či tovary. V prípade zlyhania centrálnych bánk by nekryté peniaze by prišli o svoju akceptovateľnosť pri využití na výmenu, ale aj príťažlivosť hodnú uchovávania určitej hodnoty.
 
Podoby peňazí:
-Nekryté
-Kryté 
Komoditné
 
Moderná doba však preferuje peniaze v nefyzickej podobe, ktoré sú uložené na účte v banke alebo ako sporiaci účet. V elektronických sa skrýva hodnota uložená napríklad na predplatených kartách, bezhotovostné označujeme tie, ktoré používame pri platbách kartami, inkás alebo cez internet. Mena Bitcoin sa za peniaze z právneho hľadiska nepovažuje.Rôzne kovové mince.jpg
 
Možnosti používania peňazí
Funkcia peňazí bez ohľadu na jej formu sa delí na tri časti: ide o platobný prostriedok, všeobecne akceptovaný a dôveryhodný, potom majú úlohu účtovnej jednotky, čím slúžia na oceňovanie služieb a tovarov a poslednou ich funkciou je uchovávať hodnotu. Zaujímavým je fakt, že z množstva hotovosti eur, ktoré sú v obehu, iba malá časť z nich sa skutočne používa na platenie. Napríklad mnoho 50-eurových bankoviek v obehu sa hromadí do zásoby.