Kyberchondria

 Čo to je ? Nepočuli ste tento názov, ale určite ste sa s tým žiaľ stretli. Čo to teda kyberchondria  je ? Je to novodobé onemocnenie, kedy si jednotlivec na základe internetových vyhľadávačov sám určí akúsi závažnú až smrteľnú chorobu a uverí jej.

teploměr

Lekári sa s týmto javom stretávajú dennodenne. Ľudia nepochopia, že internet nepozná ich anamnézu, ani nemá k dispozícii všetky informácie o zdravotnom stave. Je to iba súbor článkov viac či menej pravdivých, ale určite nevhodných pre diagnostiku !

  • Skúste si dať do vyhľadávača  „ bolesť hlavy“ – hneď vám nájde  , že to je príznak varovný smrteľného ochorenia, alebo že ide o rakovinu hlavy. Hypochonder- kyberchonder sa naľaká, uverí tej najhoršej diagnóze, ktorú našiel na internete a ide plačúc k lekárovi, že on neschopný mu túto závažnú diagnózu mal predsa dávno určiť sám.
  • Alebo si dajte do vyhľadávača „ bolesť žalúdka“- hneď vám nájde že bolesť žalúdka je vážnym príznakom rakoviny žalúdka. A hypochonder- kyberchonder hneď uteká k lekárovi a domáha sa CT vyšetrenia, lebo on naozaj umiera.

Kyberchondria je teda novodobou chorobou, pri ktorej si jedinec sám na základe vlastných informácii z internetu určí  nepravdivú, vymyslenú závažnú chorobu a sám uverí tomu, že na ňu ochorel.
Načo je mu lekár, ktorý 6 rokov študoval na vysokej škole a má niekoľko atestácii z odboru, keď on sám si vie za pár minú určiť diagnózu.
Šialenec odchádza za pokútnymi liečiteľmi a je iba krôčik od toho, aby sa sám podľa návodu z internetu začal aj operovať!  Iste preháňam, v snahe poukázať na celú absurdnosť daného procesu.

blogger

Čudujeme sa , že ľudia uveria bludom a konšpiračným teóriám, keď uveria v možnosť vlastnej diagnostiky s počítačom ?
Čo s týmito ľuďmi ? Bude ich stále žiaľ pribúdať a je to psychická choroba, ktorá sa veru nelieči vôbec ľahko. Poznáte niekoho okolo vás, na ktorého sa hodí tento popis- pomôžte mu zavčasu.