Poruchy reči je potrebné riešiť čo najskôr

Račkovanie, takzvané sykavky, alebo šušlanie. To sú tri najčastejšie poruchy reči, s ktorými sa u detí stretneme. V prvých rokoch, kedy sa deti ešte len učia rozprávať, sa samozrejme nejedná o nič vážne. Pokiaľ však vaše dieťa nezačne jednotlivé písmená vyslovovať tak, ako má aj pri nástupe na základnú školu, mali by ste spozornieť.

chlapci
 
Čím skôr tým lepšie
 
Je potrebné si uvedomiť, že čím skôr začnete problémy s rečou riešiť, tým je väčšia šanca na ich úplné odstránenie. Ak túto oblasť zanedbáte, vo vyššom veku sa vaše dieťa naučí rozprávať „čisto“ už omnoho ťažšie. V niektorých prípadoch už nepôjde tieto nedokonalosti odstrániť vôbec. Vo všeobecnosti si treba reč svojich potomkov začať podrobnejšie všímať približne okolo šiesteho až siedmeho veku. U každého tento vývoj samozrejme prebieha rozdielne. Preto nikdy nie je na škodu, ak navštívite logopéda, ktorý bude vedieť, čo treba robiť. Určite sa nespoliehajte na to, že si problém s rozprávaním všimnú učiteľky v škole. Je to smutné, ale mnohé z nich nemajú s touto oblasťou takmer žiadne, alebo len veľmi chabé skúsenosti.
 
Nie je to len drobnosť
 
Porucha reči nie je len estetickou poruchou. V neskoršom veku, alebo dospelosti môžu mať títo ľudia problémy so zamestnaním a celkovým uplatnením sa. Pri niektorých povolaniach, alebo konkrétnych pracovných pozíciách, jednoducho svoj jazyk naozaj potrebujete. Druhým, ešte závažnejším problémom, sú komplexy. Nehovoríme len o vymyslených pocitoch, ale o reálnej diagnóze. Deti, ktoré nevedia vyslovovať R, alebo šušlú, sa minimálne na základnej škole nevyhnú posmeškom. Tento pocit menejcennosti s nimi môže ostať až do dospelosti.

děti
 
Poruchám reči sa dá aj predchádzať
 
Základom je to, aby sme sa s deťmi rozprávali už od narodenia, a to správne. Ak poruchou reči trpia rodičia, alebo jeden z nich, je veľká pravdepodobnosť, že ju preberie aj dieťa. Preto je potrebné tento problém odstrániť aj u seba. V dospelosti to síce nemusí byť ľahké, ale verte že to nie je nemožné.