Slovenská pošta chystá inovatívne zmeny

Slovenská pošta má priniesť hneď niekoľko inovácií a rozšírenie svojich služieb pod záštitou „Pošta 2020“. Prelomový a zatiaľ prvý krok sa vzťahuje k 1. 1. 2019, odkedy je možné na Slovenskej pošte, respektíve na jej pobočkách platiť kartou akejkoľvek banky. Očakávať však môžeme aj novú aplikáciu, ktorá by mala celý proces služieb zjednodušiť a urýchliť, jedným slovom zmodernizovať do elektronickej podoby. O tom, že nejde iba o „reči do vetra“ svedčí aj testovanie niekoľkých inovatívnych služieb, pričom napríklad v novembri by už malo byť oficiálne možné platiť formou „Pay by Square“ a koncom minulého roku si zákazníci mohli otestovať vydávanie balíkov z Balíkovne.

email

  • V najbližšom období tak má ísť na základe plánu „Pošta 2020“ o celkové zefektívnenie a modernizáciu služieb, ako aj úsporné opatrenia a šetrenie nákladmi. Podľa všetkého má ísť aj o zúženie funkcií a tým pádom zamestnancov.

Už spomenutou možnosťou platiť kartou ktorejkoľvek banky Slovenská pošta získa viac finančných zdrojov a tým pádom bude možné dané ciele realizovať. V praxi to pre bežného zákazníka symbolizuje možnosť platiť na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nehľadiac na to, akej bankovej karty je majiteľom a onedlho by mal disponovať i novou aplikáciou.

Tento krok spojený s mobilovou aplikáciou je vlastne základným krokom, pokiaľ chce pošta prilákať zákazníkov, nakoľko podobné zmeny už poskytujú aj iné odvetvia a z evidencie vyplýva, že o využívanie ostatných, respektíve univerzálnych poštových služieb je stále menší záujem. S mobilnou aplikáciou však nejasnosti či dlhé rady a podobné nezrovnalosti budú minulosťou a tým pádom práve aplikácia môže tieto služby pre bežného zákazníka zatraktívniť.

kontakty

Počet pracovníkov na daných postoch sa síce môže zúžiť, ale zamestnancov takisto čakajú vyššie mzdy a za poskytované služby sa očakávajú zo strany zákazníka i o niečo vyššie príplatky. Slovenská pošta chce zefektívniť výšku nákladov s výškou príjmov a tým pádom svojim zamestnancom dopriať lepšie platobné podmienky.